Zbiorniki na LPG Stako


Zbiorniki na autogaz Stako

Zakład Wyrobów Metalowych STAKO zajmuje się projektowaniem i produkcją zbiorników LPG do napędu pojazdów samochodowych, założony w 1967 roku, od lat ustanawia standardy w nowoczesnym zarządzaniu i technologii. Wyroby STAKO posiadają atest Dozoru Technicznego i odbiór rejestracyjny homologacją wydaną przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej według Regulaminu 67.01 ONZ, niemieckie dopuszczenia TUV oraz tureckie certyfikaty TSE.

Zbiorniki stako