Cennik


Cennik instalacji gazowych

Instalacje gazowe z sekwencyjnym wtryskiem gazu do samochodów z:

  • 3-4 cylindrami : 2000-2800 zł
  • 5-6 cylindrami : 2800-3800 zł
  • 8 cylindrami : 3500-4700 zł

Z mono i wielopunktowym wtryskiem benzyny : 1500-1800 zł

Do samochodów z gaźnikiem : 1100-1300 zł

Do samochodów z silnikami wysokoprężnymi – DIESEL (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny)

Serwis instalacji gazowych:

  • Wymiana zbiornika gazowego od 150 zł
  • Wymiana filtra gazu od 30 zł
  • Wymiana reduktora od 350 zł
  • Regeneracja reduktora od 200 zł
  • Regulacja instalacji gazowej od 40 zł

Możliwość płatności gotówką lub na raty!

Aby uzyskać kredyt wystarczy spełnić tylko dwa warunki:

1. Przedstawić dwa dokumenty stwierdzające tożsamość (w przypadku dowodu nie trzeba drugiego dokumentu) takie jak:

dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty lub paszport,
inny dokument ze zdjęciem ( prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, książeczka wojskowa, legitymacja służbowa) lub legitymacja emeryta bądź rencisty.

2. Udokumentować źródło i wysokość dochodów. I tak może to być dochód z:

umowy o pracę – wtedy należy dostarczyć oryginał zaświadczenia o zarobkach,
emerytury lub renty – oryginał ostatniego odcinka renty lub emerytury. W przypadku rencisty – dodatkowo kserokopię dokumentu (orzeczenie lekarskie lub legitymację rencisty) stwierdzającego czas, na jaki renta została przyznana,
zasiłku i świadczenia przedemerytalnego – dokument stwierdzający wysokość przyznanego świadczenia / zasiłku (decyzja lub zaświadczenie z organu przyznającego świadczenie np. ZUS),
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ( na własny rachunek lub w formie spółki), działalności rolniczej,
z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości należącej do ww. osoby na zasadzie: prawa własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub do domu jednorodzinnego, prawa użytkowania wieczystego.”